Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Thống kê

 • Tổng số Đoàn viên tham gia:
 • Tổng số bài thi:
 • Tổng số đơn vị tham gia

Bảng xếp hạng

 • Phan Thanh Hùng

  53s
  100 đ
 • Tran Thi Ngoc Cam

  58s
  100 đ
 • Lê Văn Hoàng

  1p 4s
  100 đ
 • Nguyễn Văn Bảo

  1p 5s
  100 đ
 • Bùi Phương Thảo

  1p 6s
  100 đ
 • Trịnh Tiến Thành

  1p 7s
  100 đ
 • Trần Đình Quân

  1p 7s
  100 đ
 • Trương Văn Công

  1p 8s
  100 đ
 • Nguyễn Thị Mai

  1p 9s
  100 đ
 • Vũ Thị Hải Anh

  1p 9s
  100 đ