Cuộc thi trực tuyến

Cuộc thi tìm hiểu Quy tắc ứng xử của cán bộ

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân về quy tắc ứng xử thanh lịch, văn minh nơi công sở,..


 • Nguyễn Xuân Trường

  23s
  100 đ
 • Phan Thanh Hùng

  24s
  100 đ
 • Phạm Văn Toàn

  25s
  100 đ
 • Nguyễn Ngọc Anh

  25s
  100 đ
 • Trần Thành Đông

  25s
  100 đ
 • Nguyễn Xuân Trường

  26s
  100 đ
 • Nguyễn Thành Nam

  26s
  100 đ
 • Trương Văn Công

  26s
  100 đ
 • Trần Hoàng Anh

  28s
  100 đ
 • Vũ Thị Hải Anh

  28s
  100 đ

Cuộc thi trực tuyến

Cuộc thi Tìm hiểu về Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND Thành phố Hà Nội

Cuộc thi “Thanh niên Thủ đô chung sức thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ” năm 2018.


 • Nguyễn Xuân Trường

  35s
  97 đ
 • Nguyễn Thị Kim Chi

  41s
  97 đ
 • Nguyễn Thị Như Ngọc

  45s
  97 đ
 • Phạm Văn Toàn

  54s
  97 đ
 • Phan Thanh Hùng

  1p
  97 đ
 • Trần Đình Quân

  1p 1s
  97 đ
 • Lê Văn Hoàng

  1p 2s
  97 đ
 • Trịnh Tiến Thành

  1p 3s
  97 đ
 • Trần Thành Đông

  1p 4s
  97 đ
 • Nguyễn Ngọc Anh

  1p 10s
  97 đ