Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Cuộc thi trực tuyến

Tìm hiểu Lịch sử , Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 • Phạm Hồng Ngọc

  1p 17s
  80 đ
 • Tran My Linh

  4p 57s
  80 đ
 • Lê Thùy Linh

  4p 58s
  80 đ
 • Lý Thị Thúy Ngân

  1p 26s
  75 đ
 • Trương Hoàng Thanh

  2p 9s
  75 đ
 • Nguyễn thị Minh An

  2p 34s
  75 đ
 • Đỗ Thị Mai

  2p 50s
  75 đ
 • Đặng Thị Hằng

  3p 30s
  75 đ
 • Trần Mỹ Linh

  4p 19s
  75 đ
 • Trần Lan Anh

  4p 21s
  75 đ
Cuộc thi trực tuyến

Cuộc thi tìm hiểu Quy tắc ứng xử của cán bộ

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân về quy tắc ứng xử thanh lịch, văn minh nơi công sở,..

 • Đỗ Thị Chinh

  1p 44s
  95 đ
 • Đỗ thị phương liên

  2p 9s
  90 đ
 • Nguyễn Đức Mai Nga

  2p 10s
  90 đ
 • Đào Thị Như Quỳnh

  2p 15s
  90 đ
 • Đào Thu Hằng

  2p 27s
  90 đ
 • Nguyễn Thị Bích Hậu

  2p 2s
  85 đ
 • Nguyễn Thị Dung

  2p 16s
  85 đ
 • Ngô Phương Huyền

  2p 23s
  85 đ
 • Ngô Thị Hường

  2p 26s
  85 đ
 • Nguyễn Tiến Mạnh

  42s
  80 đ
Bạn có thể tham gia thi thử tại đây Vào thi thử