Cuộc thi trực tuyến

Cuộc thi tìm hiểu Quy tắc ứng xử của cán bộ

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân về quy tắc ứng xử thanh lịch, văn minh nơi công sở,..


 • Nguyễn Xuân Trường

  23s
  100 đ
 • Phan Thanh Hùng

  24s
  100 đ
 • Nguyễn Ngọc Anh

  25s
  100 đ
 • Trần Thành Đông

  25s
  100 đ
 • Phạm Văn Toàn

  25s
  100 đ
 • Trương Văn Công

  26s
  100 đ
 • Nguyễn Xuân Trường

  26s
  100 đ
 • Nguyễn Thành Nam

  26s
  100 đ
 • Vũ Thị Hải Anh

  28s
  100 đ
 • Trần Hoàng Anh

  28s
  100 đ

Cuộc thi trực tuyến

Cuộc thi Tìm hiểu về Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND Thành phố Hà Nội

Cuộc thi “Thanh niên Thủ đô chung sức thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ” năm 2018.


 • Nguyễn Xuân Trường

  35s
  97 đ
 • Nguyễn Tiến Linh

  1p 34s
  97 đ
 • Nguyễn Thu Hà

  2p 24s
  97 đ
 • Nguyễn Xuan Truong

  6p 34s
  97 đ
 • Hiệp Phạm

  2p 55s
  93 đ
 • Nguyễn Vũ Tâm Nhi

  5p 11s
  93 đ
 • Dương Minh Tuấn

  6p 36s
  93 đ
 • Cao Duy Thái

  2p 55s
  90 đ
 • Nguyễn Hiền Sử

  5p 18s
  90 đ
 • Ngô Thanh Hải

  6p 26s
  90 đ